laivasemmanwiki_valisuomi.jpg

Aikataulu | Ohjeet | Työvälineet | Yhteiskeskustelu | Palaute/Kysymys (tekninen tuki)

Ryhmä 2 Väli-Suomi: YHTEENVETO LAIVALTA

1. Kehittämishaaste1: avoimet oppimissisällöt
- Opettajien yhteistyö: yhteistyö ammatillisten ja lukio-opettajien välillä, kollegavalmennus, oppisisältöjen ja pedagogisten ideoiden jakaminen… Miten sitä organisoidaan, tuetaan, rohkaistaan ja palkitaan?

2. Kehittämishaaste 2: oppimisen tukitoimet
- tukipalvelut, opettajien koulutus, johdon valmennus, tekninen infrastruktuuri… Miten koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä voidaan tukea?

Näihin haasteisiin liittyvää toimintasuunnitelmaa tehdään Pirkanmaan osalta parhaillaan. Ylimaakunnallinen Väli-Suomi-yhteistyö on tervetullutta. Kehittämisryhmämme voi koulutuksen puitteissa tehdä oman osansa Avoin oppimiskulttuuri -ohjelman toteuttamisessa. (t. Tuuli 8.11.2007)