| Johtaminen | Prosessit | Osaaminen | Resurssit| Tukitoimet | Arviointi | Linkkilista |

6. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTI

Kurssilaisten näkemyksiä oppimisympäristöjen osaamisesta.
Näkemyksiä ja keskusteluja käydään ylhäällä olevan Discuss-painikkeen kautta. Mitä alla olevat ajatukset herättävät ? Mitä erityisesti korostaisit ? Mistä olisit eri mieltä?

Millaisilla mittareita käyttäisit oppimisympäristön toimivuuden arviointiin?
 • Tukipyyntöjen määrällä
 • Toimivuuden arvioinnin kysymyksellä palautelomakkeessa (asteikolla 1-5)
 • Ensisijaisesti kannattaa hyödyntää annettua palautetta toimivuudesta - niin opettajilta kuin oppilailtakin.
 • Itse oppimistulokset indikoivat oppimisympäristön toimivuutta.
 • Lisäksi muu neuvontatarve kielii osaltaan ympäristön toimivuudesta.
 • Kirjalliset kyselyt (rasti ruutuun periaatteella, korkeintaan yksi avoin kysymys)
 • Haastattelut
 • Keskustelut verkossa

Millaista palautejärjestelmää käyttäisit oppimisympäristön sisältöjen mittaamisessa
 • Oppimisen laadulliset mittarit: arvosana, itsearvionti, sisällön riittävyys: kuinka paljon käytti muuta materiaalia?
 • Lopuksi yleinen arviointiosa kiitos- ja kehitysesityksineen.
 • Paitsi oppilaiden palautetta, oppimisympäristöjen sisältöä olisi hyvä arvioittaa myös työnantajien edustajilla.
 • Verkosta saatavalla palautelomakkeella, jossa kysymykset laadittu kohderyhmälle.

Millaisilla mittareilla arvioisit oppimisympäristöjen käyttöä?
 • Suoritettuja opintojaksoja/opintokokonaisuuksia/tutkinnon osia (absoluuttisena ja suhdelukuna)
 • Vuorovaikutuksen määrä oppimisympäristössä
 • Opiskelijan halulla valita oppimisympäristö myös myöhemmillä kursseilla (palautelomake/haastattelu)
 • Lokitiedoilla
 • Opettajien käyttöönsä vakiinnuttamat oppimisympäristöt osoittavat elinvoimaisuutensa ja toimivuutensa. Sekä opettajan että oppilaan kannalta oppimisympäristön käyttö on tarkoituksenmukaista, mielekästä ja tehokasta.
 • Opiskelijan kirjautumismäärillä, keskustelufoorumiin osallistumisella , oppimistehtävien suorituksilla
 • Työpaikkaohjaajien osallistumisella keskusteluun, näyttötehtävien laadintaan ym. opiskelijan oppimisen seurantaan