Ohjaussivu oppimisympäristöjen rakentamiseen.

Koulutuksen laatu - koulutuksen tulevaisuus
Mindmapillä toteutettu hahmotelma.

Kyselyt eri teemoista:
  1. Johtaminen
  2. Prosessit
  3. Osaaminen ja resurssit
  4. Tukitoimet ja arviointi