| Johtaminen | Prosessit | Osaaminen | Resurssit| Tukitoimet | Arviointi | Linkkilista |

4. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN RESURSSIT

Kurssilaisten näkemyksiä oppimisympäristöjen resursseista.
Näkemyksiä ja keskusteluja käydään ylhäällä olevan Discuss-painikkeen kautta. Mitä alla olevat ajatukset herättävät ? Mitä erityisesti korostaisit ? Mistä olisit eri mieltä?


Miten henkilökunnan resurssointia pitäisi kehittää?
  • Työstä reilusti suurempi osa oman työn kehittämiseen. Yksintyöskentelystä yhdessä työskentelyyn. Kollektiivista vastuuta siitä, mihin resurssit käytetään.
  • Opettajille laskennalliset resurssit käyttöön ja vapaus vastuullisesti suunnitella ja toteuttaa (sis. toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin) opiskelijan oppiminen ja oppimisen henkilökohtaistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Mihin resurssia pitäisi kohdentaa?

  • Pedagogisen osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Koulutusprosessin sujuvuuden jatkuvan arvioinnin tuottamien tuloksien analyysin perusteella sinne, missä niitä tarvitaan. Siis tarveperustaisesti, ei totutun tavan mukaisesti. Resurssia tuli varata niin opettajien kouluttautumiseen kuin tukihenkilöiden toimintaan
  • Resursseja innovaatioryhmälle = oppilaitoksista mitä todennäköisimmin löytyy inno-operyhmä, jolle annetaan resursseja vastaan ”vapaat kädet” luoda ja kokeilla erilaisia menetelmiä. Vastavuoroisena velvollisuutena on muiden opettajien koulutus ja kokemuksien raportointi. Myöhemmin kaikki halukkaat voivat liittyä inno-operyhmään -> jatkuvaa, iloista, rohkeaa ja oppivan organisaation mukaista toimintaa.
  • Sponsorit mukaan kokeilujen rahoittamiseen = työssäoppimisen myötä oppilaitoksille on syntynyt laaja yritysyhteistyöverkosto, jota voisi hyödyttää erilaisten kokeilujen rahoittajiksi. Tällä hetkellä suomalaisilla yrityksilläkin on tarve osoittaa yhteiskuntavastuutaan. Oppilaitokset voisivat olla aktiivisia ja ehdottaa yrityksille mahdollisuutta osoittaa yhteiskuntavastuutaan rahoittamalla esim opetusmenetelmien kehittämistä keskeytysten ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
  • Oman osaamisen kehittämiseen. Sisällyttävä opettajan kokonaistyöaikaan tai varattava palkanmaksukorttiin tuntiresurssi.
  • Oppilaitoksissa pitää satsata rohkeasti uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneisiin opettajiin ja henkilökuntaan
  • Oppilaitoksen arkea pyörittävät rutiinit vievät nykyisin kaikki ylimääräisetkin resurssit
  • Henkilökunnan omat kehittämissuunnitelmat ovat avainasemassa resursseja kohdennettaessa
  • Johdon tehtävänä on hankkia riittävät resurssit aktiiviselle henkilökunnalle