laivasemmanwiki_itasuomi.jpg
Paluu ryhmätyön etusivulle | Palaute/Kysymys (tekninen tuki)

Itä-Suomi - kehittämiskysymyksiä


Mitä koulutuksen / opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, ideoita ja ajatuksia päivän esitykset herättivät?
verkko-opettamisesta maksetaan vain puolet lähiopetuksen tuntimäärästä
o kurssi pidetty vanhaa tietoa –eikö kurssia voi kehittää??
o kontaktiopetus kuin ryhmä, jos joku muu ryhmä ei ole läsnä
o verkkomateriaalin tuottamista 1000 euroa plus normaali opetuksen palkkio 10-20 opiskelijaa
o verkko-opetus on paljon vaativampaa kuin lähiopetus – kerroin
o ennakkoluulot ja käsitykset liittyvät verkko-opetukseen
o ammattiyhdistys määrittelee verkko-opetuksen? ongelmia käytännön työssä
o vuorovaikutustaidot verkossa erilaiset
o säästetään luokkahuoneista, ei opettajien palkoista, innovatiiviset opettajat palkittava

Minkälainen koulu on kahdenkymmenen vuoden kuluttua?
o olemassa olevat rakenteet tosi jäykkiä
o koulu etääntyy työelämästä rakenteiden takia
o koulu on yhtä kuin kaupunki –esimerkki innovatiivisemmasta vaihtoehdosta
o miten luodaan oppimista innostava ympäristö?
o koulun todellisuus esim. yo-kirjoitukset ohjaavat lukion toimintaa
o nykyiset opettajat häviävät verkkoon (opettajaa ei näe, materiaali lukemista, tehtävien palauttamisia, jotta saa tenttioikeudet, tentissä päättely ja logiikka eivät auta –ei ole ketään keneltä kysyä)
o torstaisin 8-22 opettaja mesessä, verkkokurssi, jossa opettaja ei ole saavutettavissa ei pitäisi rakentaa
o meneekö opetus seiniin???
o rahoitus opiskelijamäärän mukaan, investointiin ei saa rahoitusta, opetuksen kehittämisen hankkeisiin saa

Opiskelijat missä muodossa (oman lukion ja verkoston jäseniä)?
Verkko-opetuksen osuus opetuksesta kymmenen vuoden kuluttua….ei osattu vastata…

Minkälainen on lukioiden palveluverkko tulevaisuudessa?
– nykyisellään lukiot kalliita
– ammattiopetuksen tarkoitus pitää opiskelijat päivärytmissä –kahdeksalta kouluun, yhdeltätoista syömään, neljältä kotiin
– verkko vaatii kovaa selkärankaa ja itsenäistä työskentelyä

Erilaiset oppijat
– miten tulevaisuuden lapset opetetaan ja päästään normeista eroon
– hyväksytään lyhyemmät kuin kolmen vuoden tutkinnot?
– ammattipätevyys näytöillä?
Millaisia alueellisia haasteita oppimisympäristöjen kehittämisessä nämä asettavat?

Opettajien työelämään tutustumisjaksoissa kehittämistä
– järkeviä töitä opettajille
– maksetaan palkkaa työnantajan puolesta
– työ tuo lisäarvoa opetukseen ja sen kehittämiseen
– työelämäjaksot kunniaan

Väestörakenteen muutos
– kylähulluja tarvitaan niin opetuspuolella kuin muissakin töissä
– toisaalta kannattaako kiirehtiä ensimmäisessä aallossa
– oma arvo itäsuomalaisena opetuksen tarjoajana
– verkko on mahdollisuus!
– Venäjän läheisyys –verkkokursseja maahanmuuttajille
– venäläisen kulttuurin sisäistäminen
– onko kieli ongelma?
– voitaisiinko itäsuomalaisissa kouluissa ruotsin kieli korvata venäjän kielellä
– elintasokuilu iso ongelma –tasaveroisena kumppanina toimiminen hankalaa
– itäsuomalaiset mamut motivoituneita…(insinöörejä, jotka haluavat oppia)
– voidaanko mamut integroida paremmin yhteiskuntaan? jatkokoulutusta?
– mamut perustutkintoja suorittamaan –hyvin tutkinnon suorittaja haluttu työntekjiä

Millaista koulutuksen järjestämiseen liittyvää alueellista yhteistyötä tehdään nyt? Ketkä ovat siinä mukana? Sen vahvuudet ja kehittämishaasteet?
Ammatillisten opistojen ja lukioden OMA –hanke. Opetusta yli maakuntarajojen. Lieksa
– paikkakuntakohtaiset ratkaisut
Kaksoistutkintojen suorittajat
– tavoite 40
Edusaimaa
– paikallisen verkon hyödyntäminen tässä vaiheessa ilmaista
– kuntarahoituksen jälkeen punnitaan kannattaako kurssien hankkiminen
– kunnat sitoutuvat pitämään yllä verkostoa ja oppilaitokset sitoutuvat tekemään kursseja olisi hyvä malli
Internetix
ISOverkosto
Maakuntakorkeakoulu (Nurmes) korkea-asteen koulutus, kesäyliopisto, tradenomi-koulutus jne jatkokoulutusmahdollisuus aikuisille opsikelijoille
Toimialan johdon täytyy ymmärtää ja tukea toimintaa
Oppilaitoksen tuki, koulun JOHTO
Iso kynnys vielä lukiokoulutuksen ja ammattikoulutuksen välillä , kova haaste
Opettajan osaamisen haasteet
Taloudelliset realiteetit, toimivia koneita riittävästi

Kolme kehittämishaastetta
– Verkkojen yhdistäminen
o miten ISO voi verkosto olla?
o 69 lukiopaikkakuntaa –kenen ääni verkostosta kuulua?
o ollaanko jo valtakunnallisen verkoston jäseniä alueellinen vs valtakunnallinen
o pienessä verkossa räätälöidyt kurssit omaan tarpeeseen –tarjonta taas pienempi
o Itäsuomalainen ammatillisen koulutuksen verkosto!
§ ketkä sitä vetävät –miten verkosto saadaan toimivaksi
paikalliset verkot joustavia –mikä on se koko, että se menettää hyödyn
verkoston pitää olla tarpeeksi väljä, että se pystyy vastaamaan alueen haasteisiin
vuorovaikutus eri verkostojen välillä tärkeää.
  1. Laajat verkostot ja niiden yhdistäminen
  2. Toimiva johto sitoutettava muutokseen, jotta verkko-opetus saa tukea
  3. Opettaminen verkossa on työtä mihin täytyy sitoutua kokopäiväiseksi. Opettajakouluttajia tarvitaan. Tukihenkilöstöä pedagogisessa näkökulmassa.

Paluu ryhmätyön etusivulle | Palaute/Kysymys (tekninen tuki)