Satakunta
Koulutuksen/opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, ideoita ja ajatuksia
päivän esitysten pohjalta:
  • ops-työskentely
  • normit vs. luovuus
  • liian laajat kokonaisuudet
  • osaamisen tason määrittely
  • yksilöllisyys, yksilöllistäminen, henkilökohtaistaminen
  • nivelvaiheissa tapahtuva ohjaus
1. Mitä lähdemme tavoittelemaan?
Ohjaus uusissa oppimisympäristöissä –
Uudet oppimisympäristöt, ohjaus ja opettajuus
2.Mitkä asiat painottuvat strategisissa valinnoissa?
  • Uudenlaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, uudet oppimisympäristöt osaksi opetussuunnitelmia
Olemassa olevan toiminnan vahvistaminen?
  • Työssäoppiminen, informaali oppimiminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Määrällisyys? Tehokkuus?
Uudet toimintatavat?
  • Yhteistyö opintojen nivelvaiheissa
3. Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään?
Millaista uutta osaamista organisaatiossa tarvitaan ja miten sitä voidaan yhteistyössä
kehittää?