RYHMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA
1. Mita mieleen?
"Suoranaisesti ei mitään uutta auringon alla"
- materiaalin saatavuus on helpottunut. Esim. Tv:n opetusohjelmat ovat saatavilla silloin kun niitä tavitaan. Suunta on hyvä.
Rakenteet määrittelevät edelleen opintopolkuja ja opiskelua.
2. Yhteistyö nyt
Keski-Pohjanmaa:
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Optima tekevät yhteistyötä.
- Luma-klubi jossa perusopetuksen, toisen asteen ja korkea-asteen opettajat kokoontuvat vapaaehtoisesti kehittämään toimintaa.
Etelä-Pohjanmaa:
- Opinlakeus-oppilaitosverkosto jossa mukana kaikki lukiot, lähes kaikki ammatilliset oppilaitokset, Urheiluopisto, kaikki aikuiskoulutuskeskukset ja kolme kansanopistoa. Verkostolla yhteinen opintotarjotin ja sopimus opiskelijoiden vapaasta opiskeluoikeudesta (tarjottimen kurssit)
Kehitettäviä asoita ovat
- asenteellisten ja rakenteellisten esteiden poistaminen.
- muutoksen motivointi.
- vanhoista toimintakulttuureista poisoppiminen
3. Kehitettävä asiat
- Luodaan opiskeluvaihtoehtoja jotka eivät ole sidottuja rakenteisiin.
- Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan verkostojen välisen yhteistyön kehittäminen.