Pohjois-Suomi

1. Mitä koulutuksen/opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksä, ideoita ja ajatuksia päivän esitykset herättivät?

• Teknologia ja materiaali
– digi-tv, tallettavat digiboksit, materiaalia verkko-opetukseen; älytaulun hyödyntäminen (opetuksen taltiointi); materiaalipankki, kokoamisen järjestäminen; miten varmistetaan se, että kootut materiaalit tulevat käyttöön?; materiaalin suuntaaminen painottunut perusopetukseen; eteneminen tekniikan soveltamisessa ja pedagogisen kehittämisen kautta
• Hallinta
– johdon sitoutuminen yhteistyön kehittämiseen (esim. opetussuunnitelmatyö); elinikäinen oppiminen (oppimisen polku esikoulusta eteenpäin puuttuu); opiskelijan tukeminen verkko-oppimisessa; elämän hallinnan teema
• Tavoite
– opetussuunnitelmaan perustelut sisällöille: miksi jotakin opiskellaan?; elinikäinen oppiminen kaikessa opetuksessa; paikallisuus; oppimisympäristöjen käsitteen laajentaminen, esim. harrastukset; enemmän yksilöllisiä oppimispolkuja; työelämän näkökulman huomiointi kaikilla kouluasteilla; asiantuntijuuden vaihtaminen (esim. perusopetus ja ammatillinen, paljon mahdollisuuksia eri alojen kesken); mikä on mielekkäin ympäristö ops-tavoitteiden mukaiseen oppimiseen – asiakaslähtöisesti (ops oppimis- ja oppimisympäristökeskeiseksi); työelämä oppimisympäristönä!
• Menetelmät- erilaisia reittejä ja tapoja oppia
– eteneminen tekniikan soveltamisessa ja pedagogisen kehittämisen kautta; tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelman analysointi (verkkoon soveltuva opetus); tutkimuksellinen ote opetussuunnitelmien kehittämiseen, aito suunnittelu; opettajien pedagoginen ja verkkopedagoginen koulutus; osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: osattavia asioita ei tarvitse opiskella tutkintoa suoritettaessa (analyysi läpi koulutustasojen); verkostoituminen näyttöjen järjestämisessä; näytöt verkkoon, osaamisen todentaminen verkon välityksellä, työssä oppimisen tai työn tekemisen yhteydessä; mitä opetetaan, millä tavalla opetetaan ja missä opetetaan, jotta osaaminen/ammattitaito syntyy?; esim. ”Täältä tullaan elämä”: jäsentäminen eri ikäisten oppijoiden käyttöön
2. Millaisia alueellisia haasteita oppimisympäristöjen kehittämisessä nämä asettavat?
– oppimisen turvaaminen Pohjois-Suomessa opetuksen hyvällä suunnittelulla – polku
– keskeyttäminen ei suuri ongelma – ammatillisen koulutuksen vetovoima parantunut – huolehdittava nivelvaiheista
– maantieteellinen laajuus
– miten taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille oppimiseen
– miten löydetään/saadaan kaikki materiaali ja tarjonta käytettäväksi – ohjaus!
3. Millaisia koulutuksen järjestämiseen liittyvää alueellista yhteistyötä tehdään nyt? Ketkä ovat siinä mukana? Sen vahvuudet ja kehittämishaasteet?
- Rovaseudun verkko-opetuksen keskus (Rovaseudun ukio, Lapin amm. opisto)
- Lapin 2. asteen verkkokoulu (kaikki Lapin 2. asteen oppilaitokset)
- tarve yhteisten aineiden verkkotarjontaan
- osallistuminen valtakunnallisten virtuaalikoulujen tekemisiin: jakamisen kulttuuri alkanut, työelämälähtöisyyden parantaminen
- YritVOP – yrittäjyysopinnot PP etälukioverkostolle
- Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto
- Enontekiön malli: ammatillinen koulutus ja perusopetus
- Ammattiosaamisen näyttöjen käyttöönotto: opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus
- OMA – opetusta yli maakuntarajojen (Pudasjärvi, Ylikiiminki, Lieksa, Kajaani, Vihanti, Lappeenranta) + OVI -> teemaperustaiset verkostot
- Opetuksen järjestäjien asiantuntijuuden jakaminen verkon kautta
- Matkailukoulutuksen hanke Lapin läänissä
- Kv. yhteistyöhankkeita (mm. 3 amm. ol. + Saksa)
- Eps ja ISO-verkosto hankkeet
• Ryhmän valinnat kehittämiskohteiksi
– Asiakaslähtöinen asiantuntijuuden jakaminen
• Verkostoituminen
• resurssien jakaminen
• opiskelija- ja työelämälähtöisyys
• Pohjois-Suomen kattava ”opintotarjotin”
• avoin ammattiopisto” (kaikki kouluasteet)
• Oppimisympäristö
– innovatiivinen tietoympäristö, teknologia ja pedagogiikka
– paikallinen, fyysinen, sosiaalinen
– opettaja tutuksi kaikkiin oppimisympäristöihin
• Toimenpiteitä
- verkkomaailma
- opettajien ja johdon koulutus
- työelämälähtöinen opetuksen suunnittelu
- yhteisen tahtotilan luominen