Koosteet ryhmäläisten ajatuksista by (aki ja heikki)

  1. JOHTAMINEN
  2. PROSESSIT
  3. OSAAMINEN
  4. RESURSSIT
  5. TUKITOIMET
  6. ARVIOINTI