ylatunnus_etusivu.jpg

Seminaarin verkko-osuus 1.11.2007 - 4.5.2008


Koulutuksen laatu- koulutuksen tulevaisuuden verkko-osuuden "punaisena lankana" oli luoda ja pohtia osallistujien kanssa kaikkia niitä laadullisia elementtejä, joita eri oppimisympäristöissä toimiminen vaatii parhaimman ja tehokkaimman oppimistuloksen saavuttamiseksi. Verkko-osuudessa käytetyt kysymykset on sovellettu eri suomalaisten yliopistojen toiminnassa mukana olleiden tuottamasta VOPLA-hankkeen laatukäsikirjasta.

Samalla kun osallistujat ovat keskittyneet omien oppimisympäristöjen haasteisiin, teemojen kysymykset muodostavat selkeän laadullisen kokonaisuuden, jota osallistujat voivat hyödyntää niin halutessaan omissa oppimisympäristöjen kehittämisissään. Tuutoreina on ollut mieltä ylentävää huomata , miten verkkokurssille osallistujien ajatukset ja vastaukset luovat laajan näkemyksen niistä konkreettisista toimista, joita uudet opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt kaipaavat. Osa toimenpiteistä vaatii selkeästi opetusrakenteiden kulttuurin muutosta , osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa , jos tahtotila ja resurssit ovat oikealla tasolla muutoksen toteuttamiselle. Samalla rakennetaan koulutuksen laatua.

Tuutorit ovat lisäksi halunneet tuoda osallistujien tietoisuuteen ja käyttöön WEB 2.0 avoimia sosiaalisen median työkaluja , kuten blogia asiantuntijahaastatteluineen, googlen työkaluja , wikispacea, mind42 yms. Haasteita ja karikkoja uusien oppimisympäristöjen kehittäjillä riittää, mutta kun muistetaan, että ihmiset tekevät ihmisille ja että oppimisprosessissa oppiminen ja opetuksen siirtovaikutus on ydintä, tällöin mikään haaste ei ole mahdotonta toteuttaa. Me tuutorit haluamme vilpittömästi kiittää kaikkia osallistujia osanotosta sekä toivottaa menestystä koulutuksen laadulle ja koulutuksen tulevaisuudelle. Törmätään jatkossakin verkossa! Tuutorit.

Ps. Jatkossa suurin osa tuutoreistamme palvelee Teitä Eximo5 -yrityksen kautta. Tarjoamme kokemuksellista ja vankkaa pedagogista asiantuntijuutta sekä eOppimisen kehittämispalveluja mm. uusissa oppimisympäristöissä ja WEB 2.0 työkalujen hyödyntämisessä.

Ja näin verkkokurssimme eteni


Aikataulu | Ohjeet | Työvälineet | Palaute/Kysymys (tekninen tuki)